پوست مصنوعی تاتو

پوست مصنوعی طرحدار

۱۲,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

ترانس دستگاه تاتو

ترانس دو پورت اسمارت

۳۵۰,۰۰۰ تومان

انتقال دهنده طرح تاتو

الکتروم تاتو گلد

۹۹,۰۰۰ تومان۴۵۰,۰۰۰ تومان

گریپ تاتو

گریپ مسی چریکی

۱۳۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

لوازم جانبی تاتو

هدلایت حرفه ای

۱۶۰,۰۰۰ تومان
۹,۰۰۰ تومان۸۵,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

پدال و فیش تاتو

پدال متال

۱۵۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

پدال و فیش تاتو

پدال حرفه ای تاتو

۲۵۰,۰۰۰ تومان

ترانس دستگاه تاتو

ترانس حرفه ای aurora2

۸۹۰,۰۰۰ تومان

کرم های مراقبتی تاتو

پماد کاسه ای

۱۵,۰۰۰ تومان

کرم های مراقبتی تاتو

کرم تاتو فوگرا

۵,۰۰۰ تومان

ترانس دستگاه تاتو

ترانس حرفه ای aurora1

۶۹۰,۰۰۰ تومان