بی حسی تاتو

بی حسی TKTX سبز 40%

۵۵,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد

لوازم جانبی تاتو

DVD آموزشی تاتو

۱۲,۰۰۰ تومان
۲,۵۰۰ تومان۳,۵۰۰ تومان

ترانس دستگاه تاتو

ترانس 2 پورت

۲۴۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
۱۰۵,۰۰۰ تومان۱۹۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۱۱۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۱۰۵,۰۰۰ تومان۱۹۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد