دستگاه کویل اسنیل

۶۹۰,۰۰۰ تومان

از عوامل مهم دیگر در قدرت دستگاه ها خازن دستگاه ها می باشد. تفاوت اصلی دستگاه ها در قدرت سیم پیچ، قدرت خازن و تفاوت ارتفاع اسپرینگ ها می باشد که مشخص کننده لاینر یا شیدر بودن دستگاه هاست. دستگاه کویل اسنیل اسپرینگ متوسط دارد و برای لاین و شید استفاده می شود.

در انبار موجود نمی باشد