پک اکسسوری کوچک

۴۹,۰۰۰ تومان

نیپل، کش ضربگیر و کش دور سوزن از جمله وسایلی است که در طول زمان به دلیل ضربه های مداوم امکان پاره شدن زیادی دارند. شما می توانید با تهیه پک اکسسوری کوچک از تمامی این لوازم و وسایل به مقدار زیادی داشته باشید.

پک اکسسوری کوچک

۴۹,۰۰۰ تومان