پوست مصنوعی طرحدار

۱۲,۰۰۰ تومان

پوست مصنوعی طرحدار به دلیل جنسی که دارد، برای تمرین تاتو صورت بسیار مناسب است. همچنین به دلیل داشتن طرح های مختلف، تمرین کردن را برای پیگمنت آرتیست ها راحت تر می کند.

پوست مصنوعی طرحدار

۱۲,۰۰۰ تومان