گریپ معمولی

۲۹,۰۰۰ تومان

تاتو آرتیست ها می توانند با توجه به کارهایی که می زنند، سایز گریپ خود را انتخاب کنند. اگر جنس یا سایز گریپ انتخابی شما مناسب نباشد، قطعا برای زدن تاتو به مشکل برخواهید خورد. گریپ معمولی، به دلیل سایزی که دارد، بیشتر برای لاینینگ مورد استفاده قرار می گیرد.

گریپ معمولی

۲۹,۰۰۰ تومان