میکروبراش

۱۹,۰۰۰ تومان

میکروبراش یک وسیله کوچک اما کاربردی برای هر تاتو آرتیست و پیگمنتری است. شما با استفاده از میکروبراش می توانید مواد مورد نظر خود نظیر بی حسی ، ریموور یا رنگ را روی پوست مشتری پخش کنید.

میکروبراش

۱۹,۰۰۰ تومان