شیدینگ سولوشن اینتنز

۶۰,۰۰۰ تومان۲۹۰,۰۰۰ تومان

شیدینگ سولوشن اینتنز توسط تاتو آرتیست ها برای رقیق کردن رنگ های تاتو استفاده می شود. رنگ های رقیق شده به وسیله این محلول به شدت برای شیدینگ و تاتو های 3 بعدی مناسب می باشند.

صاف
شیدینگ سولوشن اینتنز