کاور‌ سیلیکونی گریپ

۳۵,۰۰۰ تومان

جنس سیلیکونی و نرم کاور‌ سیلیکونی گریپ باعث می شود که سفتی و زمختی گریپ از بین برود و گریپ خوشدست تر شود و کار با آن راحت تر باشد. این کاور بیشتر توسط کسانی که گریپ سایز کوچک دارند، استفاده می شود.

کاور‌ سیلیکونی گریپ

۳۵,۰۰۰ تومان