الکتروم تاتو گلد

۹۹,۰۰۰ تومان۴۵۰,۰۰۰ تومان

برای اجرای کامل یک تاتو یکی از عوامل مهم، انتقال صحیح و درست طرح می باشد. با استفاده از الکتروم تاتو گلد می توان طرح را به خوبی و بدون هیچ مشکلی روی پوست منتقل کرد. البته در کنار مواد انتقال دهنده، کاغذ استنسیل نیز تاثیر به سزایی در انتقال درست دارد.

صاف
الکتروم تاتو گلد
مقایسه این با سایر محصولات