کرم تاتو فوگرا

۵,۰۰۰ تومان

کرم تاتو فوگرا از مواد طبیعی تشکیل شده است و باعث بهبودی زودتر و سریعتر تاتو می شود. این کرم مخصوص مشتری است و بعد از تاتو مورد استفاده قرار می گیرد.

کرم تاتو فوگرا

۵,۰۰۰ تومان