پدال EZ

۲۵۰,۰۰۰ تومان

پدال EZ از برند جهانی EZ بسیار با کیفیت است و جنس مقاومی دارد. این پدال با یک ضربه کوچک شروع به کار می کند و نیازی به فشار زیاد ندارد. همچنین بر روی این پدال شیارهایی وجود دارد که از سر خوردن و لغزیدن پا جلوگیری می کند.

پدال EZ

۲۵۰,۰۰۰ تومان