رنگ تاتو دبی گلد فیمس میلی DUBAI GOLD

۱۰۵,۰۰۰ تومان۱۹۰,۰۰۰ تومان

رنگ تاتو دبی گلد فیمس میلی DUBAI GOLD زرد خالص است و پایه آب دارد و برای بدن و صورت استفاده می شود. این رنگ برای روشن تر کردن ترکیب ها و تاتو های آبرنگی نیز مناسب است.

صاف
رنگ تاتو دبی گلد فیمس میلی DUBAI GOLD