اسپری بی حسی درمانامب

۱۹۰,۰۰۰ تومان

اسپری بی حسی درمانامب در FDA ثبت شده است و با همه پوست ها سازگاری دارد. این بی حسی تاثیری روی رنگ پذیری ندارد و برای بدن و در حین پروسه تاتو استفاده می شود؛ به این دلیل که اسپری است برای صورت کاربرد ندارد.

اسپری بی حسی درمانامب

۱۹۰,۰۰۰ تومان