فوم بی حسی درمانامب

۳۵۰,۰۰۰ تومان

فوم بی حسی درمانامب در FDA ثبت شده است و به جای بلو سواپ در حین پروسه تاتو استفاده می شود. این فوم آنتی باکتریال است و درد و تورم را کاهش می دهد. شما می توانید علاوه بر حین تاتو، بعد از تاتو و به عنوان یک محصول مراقبتی نیز از این محصول استفاده کنید.

فوم بی حسی درمانامب

۳۵۰,۰۰۰ تومان