دستگاه تاتو کویل D

۵۵۰,۰۰۰ تومان

تفاوت اصلی دستگاه ها در قدرت سیم پیچ، قدرت خازن و تفاوت ارتفاع اسپرینگ ها می باشد که مشخص کننده لاینر یا شیدر بودن دستگاه هاست. دستگاه تاتو کویل D دارای اسپرینگ متوسط است و برای لاین و شید مناسب می باشد.

دستگاه تاتو کویل D

۵۵۰,۰۰۰ تومان