کالر انهنسر

۵۷,۰۰۰ تومان۱۸۵,۰۰۰ تومان

خشک شدن در رنگ های پایه آب امری طبیعی است که در صورت بالابردن سرعت کار پیگمنتر این مسئله تا حد زیادی قابل پیشگیری است. اما اگر باز هم این مشکل پیش بیاید، شما می توانید با استفاده از کالر انهنسر رنگ خود را احیا کنید. انهنسر در لغت به معنای احیا کردن می باشد، به همین خاطر توسط تاتو آرتیست هایی که مشکل خشک شدن رنگ را دارند استفاده می شود.

صاف
کالر انهنسر