فوم کلینز تاتو اینکیز

۶۵,۰۰۰ تومان

فوم کلینز تاتو اینکیز به شکل کف است و برای کم کردن التهاب پوست مشتری توسط تاتو آرتیست استفاده می شود. این فوم برای تمیز کردن پوست نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

فوم کلینز تاتو اینکیز

۶۵,۰۰۰ تومان

سنجش