فوم کلینز تاتو اینکیز

۶۵,۰۰۰ تومان

فوم کلینز تاتو اینکیز به شکل کف است و برای کم کردن التهاب پوست مشتری توسط تاتو آرتیست استفاده می شود. این فوم برای تمیز کردن پوست نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

فوم کلینز تاتو اینکیز

۶۵,۰۰۰ تومان