چتکه تمیز کننده

۵,۰۰۰ تومان

برای اینکه همیشه تجهیزات شما تمیز و عاری از آلودگی باشند، باید حتما هر چند وقت یکبار آنها را با استفاده از ابزار مختلف مانند چتکه تمیز کننده تمیز کنید. شما به کمک این چتکه می توانید تمام نقاط غیر قابل دسترس دستگاه خود را تمیز کنید.

موجود در انبار

چتکه تمیز کننده

۵,۰۰۰ تومان