دستگاه تاتو چارمنت تبلت دار پیچی

۴۹۰,۰۰۰ تومان

اکثر دستگاه های تاتو صورت، داخل چین تولید و برند می خورند و نمیتوان خیلی روی برند دستگاه حساسیت نشان داد اما نکته ای که باعث تفاوت دستگاه ها می شود عدم لرزش، چند ولت بودن دستگاه و صدای کم دستگاه ها می باشد. دستگاه تاتو چارمنت تبلت دار پیچی دارای لرزش و صدای بسیار پایینی است.

دستگاه تاتو چارمنت تبلت دار پیچی

۴۹۰,۰۰۰ تومان