رنگ تاتو کمل آی براون Camel ibrown

۱۳۵,۰۰۰ تومان

رنگ تاتو کمل آی براون Camel ibrown جز رنگ های قهوه ای با تناژ سرد می باشد، یک قهوه ای شتری روشن که پیگمنت زیتونی آن بسیار فعال است. شما می توانید از این رنگ در ترکیب های خود و پرتره استفاده کنید. بهتر است از این رنگ برای افراد دارای پوست سفید و گرم استفاده شود.

رنگ تاتو کمل آی براون Camel ibrown

۱۳۵,۰۰۰ تومان