رنگ تاتو بورگاندی فایرفینچ آی براون Burgundy Firefinch ibrown

۱۳۵,۰۰۰ تومان

رنگ تاتو بورگاندی فایرفینچ آی براون Burgundy Firefinch ibrown قرمز تیره یا جگری است و برای افرادی که لب های حجیم و رژ لب های دائم و تيره می خواهند، مناسب است. از این رنگ بهتر است برای افراد دارای پوست سبزه یا لب های کبود، استفاده نشود.

رنگ تاتو بورگاندی فایرفینچ آی براون Burgundy Firefinch ibrown

۱۳۵,۰۰۰ تومان