رنگ تاتو براون هورس آی براون brown horse ibrown

۱۳۵,۰۰۰ تومان

رنگ تاتو براون هورس آی براون brown horse ibrown جز رنگ های قهوه ای با تناژ گرم می باشد که پیگمنت قرمز آن نیز از دیگر پیگمنت های این رنگ فعال تر است. این رنگ نسبت به ایگل، یک درجه روشن تر است و در تاتو صورت و پرتره استفاده می شود.

رنگ تاتو براون هورس آی براون brown horse ibrown

۱۳۵,۰۰۰ تومان