رنگ تاتو براون بیر آی براون brown bear ibrown

۱۳۵,۰۰۰ تومان

رنگ تاتو براون بیر آی براون brown bear ibrown جز رنگ های قهوه ای متوسط با تناژ گرم می باشد که پیگمنت قرمز آن بسیار کنترل شده است. این رنگ را می توانید هم به تنهایی و هم در ترکیب استفاده کنید. این رنگ پایه آب دارد و هم برای بدن و هم صورت استفاده می شود.

رنگ تاتو براون بیر آی براون brown bear ibrown

۱۳۵,۰۰۰ تومان