ترانس حرفه ای aurora2

۸۹۰,۰۰۰ تومان

وظیفه ترانس ها ضعیف کردن جریان برق و تبدیل آن به 18 ولت و انتقال آن از طریق پدال و فیش به دستگاه می باشد. ترانس حرفه ای aurora2 حالت لمسی دارد و شما با فشار دادن دکمه های آن می توانید ترانس خود را تنظیم کنید.

ترانس حرفه ای aurora2

۸۹۰,۰۰۰ تومان