ترانس حرفه ای aurora1

۶۹۰,۰۰۰ تومان

نداشتن نوسان، انتقال جریان به صورت درست و داشتن ظاهری زیبا و کوچک باعث شده است تا ترانس حرفه ای aurora1 در بین تاتو آرتیست ها محبوب شود. تغییر ولتاژ ترانس با تغییر رنگ آن قابل تشخیص است، آبی کمترین و قرمز بیشترین ولتاژ را نشان می دهد.

ترانس حرفه ای aurora1

۶۹۰,۰۰۰ تومان