استنسیل نیکو هِرتادو آنکورد

۹۹,۰۰۰ تومان۴۵۰,۰۰۰ تومان

برای اجرای کامل یک تاتو یکی از عوامل مهم، انتقال صحیح و درست طرح می باشد. استنسیل نیکو هِرتادو آنکورد یک محصول بسیار قوی و عالی برای انتقال طرح می باشد. تایم استاندارد برای خشک شدن طرح با استفاده از استنسیل آنکورد 15 الی 20 دقیقه می باشد.

صاف
استنسیل نیکو هِرتادو آنکورد