رنگ تاتو امریکن فلامینگو آی براون American Flamingo ibrown

۱۳۵,۰۰۰ تومان

رنگ تاتو امریکن فلامینگو آی براون American Flamingo ibrown نارنجی و دارای تناژ گرم است. شما می توانید از این رنگ برای تاتوهای آبرنگی استفاده کنید. از این رنگ همچنین در دکوپاژ ابروهایی که تناژ دودی دارند و برای گرفتن کبودی لب ها، استفاده می شود.

رنگ تاتو امریکن فلامینگو آی براون American Flamingo ibrown

۱۳۵,۰۰۰ تومان