ست آلن

۱۲,۵۰۰ تومان

ست آلن برای تنظیم دستگاه تاتو و آچارکشی آن مورد استفاده قرار می گیرد. سه عدد آلن مخصوص دستگاه و گریپ، کش، نیپل (سر سوزن) و ضربگیر از اجزای موجود در این ست هستند.

ست آلن

۱۲,۵۰۰ تومان