در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
۱۱۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

رنگ تاتو وردفیمس یک برند آمریکایی می باشد و علاوه بر رنگ، سولوشن و کالر انهنسر هم تولید می کند. سولوشن رقیق کننده رنگ و کالر انهنسر احیاکننده رنگ می باشد و برای افرادی که مشکل خشک شدن رنگ را دارند، مناسب است. رنگ های تاتو وردفیمس 15، 30، 120 و 240 میل هستند اما سولوشن و کالر انهنسر فقط 120 میل می باشند.

وردفیمس از نظر تناژ و طیف رنگی برند بسیار کاملی است و تنوع بالایی دارد به طور مثال 10 تا 15 رنگ آبی در طیف رنگی آبی وجود دارد. رنگ تاتو فیمس هم برای صورت و هم بدن استفاده می شود. نام گذاری رنگهای وردفیمس براساس طبیعت است و نام هر رنگ یکی از جاهای دیدنی کشورهای دیگر می باشد.