رنگ تاتو وردفیمس یک برند آمریکایی می باشد و علاوه بر رنگ، سولوشن و کالر انهنسر هم تولید می کند. سولوشن رقیق کننده رنگ و کالر انهنسر احیاکننده رنگ می باشد و برای افرادی که مشکل خشک شدن رنگ را دارند، مناسب است. رنگ های تاتو وردفیمس 15، 30، 120 و 240 میل هستند اما سولوشن و کالر انهنسر فقط 120 میل می باشند.

وردفیمس از نظر تناژ و طیف رنگی برند بسیار کاملی است و تنوع بالایی دارد به طور مثال 10 تا 15 رنگ آبی در طیف رنگی آبی وجود دارد. رنگ تاتو فیمس هم برای صورت و هم بدن استفاده می شود. نام گذاری رنگهای وردفیمس براساس طبیعت است و نام هر رنگ یکی از جاهای دیدنی کشورهای دیگر می باشد.