تمیز کننده ها و رقیق کننده های تاتو

شیدینگ سولوشن ورد فیمس میلی

۶۰,۰۰۰ تومان۱۹۵,۰۰۰ تومان

تمیز کننده ها و رقیق کننده های تاتو

شیدینگ سولوشن اینتنز

۶۰,۰۰۰ تومان۲۹۰,۰۰۰ تومان

محلول شیدینگ سولوشن تاتو از نظر مواد تشکیل دهنده کاملا مشابه رنگ است فقط یک پیگمنت ندارد. از سولوشن تاتو برای رقیق کردن رنگ و سایه زدن استفاده می شود.

محلول شیدینگ

مواد تشکیل دهنده محلول شیدینگ سولوشن تاتو نارون کوهی، گلیسیرین و آب مقطر است که اگر این مواد با یک پیگمنت ترکیب شوند، رنگ ساخته می شود. به این دلیل که مواد تشکیل دهنده این محلول شیدینگ با رنگ مشابه است میتوان از آن برای حل کردن پیگمنت های رنگ با یکدیگر استفاده کرد زیرا به هیچ وجه کیفیت رنگ ها را تغییر نمی دهد.

سولوشن چیست؟

سولوشن یک محلول است که برای رقیق کردن رنگ و سایه زدن از آن استفاده می شود و کیفیت رنگ را تغییر نمی دهد. متاسفانه برخی تاتو آرتیست ها فقط برای رقیق کردن یا سایه زدن از آب مقطر استفاده می کنند که این کار باعث می شود کیفیت رنگ تغییر کند و در نتیجه روی کیفیت کار تاثیر می گذارد. سولوشن برندهای مختلفی دارد که اینتنز و فیمس معروف ترین آن هستند.