رقیق کننده رنگ تاتو یک محلول است که از آن برای رقیق کردن رنگ ها استفاده می شود. تاتو آرتیست ها اغلب مواقع برای ترکیب رنگ های غلیظ تر مانند قرمز، مشکی و سفید از رقیق کننده رنگ استفاده می کنند تا غلظت رنگ تاتو را از بین ببرند. به مایع رقیق کننده رنگ تاتو، سولوشن نیز گفته می شود که برندهای مختلفی دارد.