تشتک رنگ تاتو (کاسه رنگ تاتو) یک پالت رنگ است که تاتو آرتیست رنگ را داخل آن می ریزد و سوزن را داخل آن میزند و تاتو می کند. تشتک تاتو دارای مدل های مختلف است که از نظر ظاهری با هم تفاوت دارند. برخی از این کاسه رنگ ها پایه دار هستند و برخی دیگر سایز کوچک و بزرگ دارند.