روکش گریپ (کاور) یک روکش پلاستیکی است که روی گریپ قرار می گیرد تا از کثیف شدن آن جلوگیری کند. یک تاتو آرتیست باید همیشه از نظر بهداشتی و تمیزی وسائل و لوازم تاتو خود را بررسی کند و بهداشت را در همه زمینه ها رعایت کند.