ترانس دستگاه تاتو جریان برق شهری را ضعیف می کند و آن را به 18 ولت تبدیل می کند و جریان برق را از طریق پدال و فیش به دستگاه تاتو انتقال می دهد. به عبارتی تنظیم ولتاژ و سرعت دستگاه به عهده ی ترانس می باشد. ترانس های مختلف، ویژگی های مختلفی دارند. تفاوت آنها معمولا در صفحه ی نمایشگر و اندازه آنهاست؛ اما کارایی همه ی آنها یکسان است.

انواع ترانس دستگاه تاتو

ترانس ها به دو نوع تقسیم می شوند یا تک پورت هستند و یا دو پورت. ترانس های تک پورت در واقع دو خروجی دارند که به یکی از آنها پدال متصل می شود و به دیگری دستگاه. اما در ترانس های دو پورت سه خروجی وجود دارد، که علاوه بر اینکه پدال به آن متصل می شود، دو خروجی هم برای دستگاه بر روی آن وجود دارد.

برخی ترانس ها قابلیت یکسره کردن پدال را دارند، به این معنا که تاتو آرتیست با یک ضربه ی پا کار را شروع و با ضربه ی بعدی کار را متوقف می کند. برخی از ترانس ها نوسان ولتاژ را نشان می دهند، برخی حافظه ی داخلی دارند.