استند یا پایه ی تاتو انواع مختلفی دارد. برخی از استند های تاتو برای دستگاه تاتو و برخی از آنها برای رنگ تاتو مورد استفاده قرار می گیرند. جنس آنها معمولا یک پلاستیک فشرده و مقاوم است و کاربرد زیادی دارد. انواع مختلف دستگاه تاتو می توانند روی استند تاتو جای بگیرند، و هم فضای کمتری اشغال کنند و هم محیط کار تاتو آرتیست را مرتب جلوه دهد. هم چنین استند های تاتو می توانند از وارد شدن ضربه و آسیب به دستگاه نیز جلوگیری کنند.

نوع دیگری از استند مخصوص، انواع مختلف رنگ تاتو می باشد که به صورت یک جداکننده ی حرفه ای به تاتو آرتیست کمک می کند. این استندهای تاتو برای تاتو آرتیستی که به چندین رنگ در هنگام کار نیاز دارد کمک زیادی می کنند. بدون اینکه رنگ ها با یکدیگر مخلوط شوند، در قسمتی جداگانه و مخصوص به خود قرار می گیرند و تاتو آرتیست به راحتی از آنها استفاده می کند.

نوع دیگری از استند تاتو، استند تشتک یا کاسه های کوچک رنگ است که در این استند رنگ تاتو مستقیم داخل آن قرار نمی گیرد، بلکه رنگ داخل تشتک و تشتک داخل استند قرار می گیرد. این نوع استند از ریخته شدن رنگ درون تشتک جلوگیری می کند. چون تشتک های رنگ معمولا بسیار کوچک هستند و وجود استند یا پایه ای که نگه دارنده آنها باشد، می تواند بسیار  موثر باشد.