یکی از مهم ترین قسمت های دستگاه تاتوی بدن گریپ تاتو است. نوع گریپ تاتو با توجه به نوع دستگاه مشخص می شود. از این جهت گریپ اهمیت دارد که قسمتی از دستگاه تاتوست که در دست تاتو آرتیست قرار می گیرد و سوزن و سر پلاک یا کارتریج به انتهای آن متصل می شود.

گریپ ها انواع مختلفی دارند، که برای هر منظور یک نوع خاص از آنها استفاده می شود. به عنوان مثال برای لاینینگ باید از گریپ های باریک تر و برای شیدینگ از گریپ های با قطر بیشتر استفاده شود.

گریپ ها به دو دسته ی کارتریجی و معمولی تقسیم می شوند، که نوع کارتریجی آن تنظیم ساده تر و کیفیت بالاتری دارد؛ اما هزینه ی آن بیشتر از گریپ های معمولیست.