پوست مصنوعی تاتو برای تمرین در تاتو مورد استفاده قرار می گیرد و در دو شکل ساده و طرح دار وجود دارد. این پوست ها در ابعاد مختلف هستند و از ژل سیلیکونی ساخته شده اند. برخی از آنها هیچ طرحی ندارند و تاتو آرتیست به راحتی می تواند هر چیزی را روی آن تمرین کند.

انواع پوست مصنوعی تاتو

برخی از آنها طرح های مختلف مانند انواع مدل های ابرو و لب را دارند که برای تازه کارها بسیار مناسب هستند. برخی از این پوست ها دقیقا شبیه به سر انسان طراحی شده اند و اندام روی صورت انسان را به صورت برجسته روی خود دارند و دقیقا شبیه به صورت واقعی هستند.

روی پوست های مصنوعی انواع تکنیک های تاتو از جمله لاینینگ و شیدینگ را می توان تمرین کرد و می توان گفت نیاز هر تاتو آرتیست تازه کار است. این پوست ها جنسی شبیه به پوست انسان دارند و به همان اندازه نیز انعطاف پذیر هستند. برخی از آنها به قدری ضخامت دارند که می شود از هر دو طرف آن استفاده کرد. برخی از تاتو آرتیست ها برای راحتی بیشتر و اینکه ترسشان از تاتو کاسته شود، پوست مصنوعی تاتو را روی بدن خود یا فردی دیگر می چسبانند و روی آن تاتو می زنند.

پوست های مصنوعی که طرح دار هستند، انواع مختلفی از طرح های ابرو و لب روی آن وجود دارد که تمرین را بسیار راحت تر می کند. لازم به ذکر است که روی این پوست ها می توان با انواع دستگاه های تاتو تمرین کرد.

پوست های مصنوعی در پیشرفت تاتو آرتیست های تازه کار بسیار موثر هستند. جنس و رنگ و انعطاف پذیری آنها نزدیک به پوست انسان است؛ و برای تمرین ضروری هستند. با استفاده از آنها، تاتو آرتیست متوجه خواهد شد که چقدر فشار برای تاتو زدن لازم است تا پوست رنگ بگیرد.