اگر به تازگی می خواهید وارد بازار کار تاتو شوید بهتر است علاوه بر دستگاه تاتو انواع تجهیزات را نیز بشناسید. تجهیزات ابزار ضروری و مورد نیاز هر تاتو آرتیستی است. تجهیزات تاتو فقط به دستگاه تاتو و سوزن آن منتهی نمی شود بلکه بسیاری ابزار دیگر هستند که به سهولت کار تاتو آرتیست کمک زیادی می کنند.

برخی از این تجهیزات مربوط به تاتو آرتیست های حرفه ای و برخی مربوط به تازه کارهاست. به طور مثال انواع مختلفی از پوست مصنوعی، برای تاتو آرتیست های تازه کار کاربرد دارد. دستگاه های تاتوی حرفه ای، نیاز به تجهیزات حرفه ای تاتو نیز دارند. انواع گریپ، انواع پدال، انواع ترانس ها، پوست های مصنوعی، چتکه های تمیز کننده و ابزار هایی برای تعمیر دستگاه های تاتو جزو تجهیزات تاتو محسوب می شوند.

همانطور که در محصولات می بینید تجهیزات می توانند برقی یا غیر برقی باشند. بسته به نیاز و مهارت تاتو آرتیست ممکن است یک تاتو آرتیست به یک یا چند مورد نیازمند باشد.

تاتو آرتیست باید با توجه به نوع دستگاهی که دارد و نوع تاتویی که کار می کند، بتواند ترانس و پدال و تجهیزات ضروری دیگر را تهیه کند. بهتر است که پول خود را با خرید تجهیزات ارزان قیمت هدر ندهید. تجهیزات با کیفیت قیمت بالایی دارند و معمولا سال ها برای شما کار می کنند.

به طور کلی داشتن تجهیزات ضروری در تاتو، نیاز هر تاتو آرتیستی است که به او در سهولت کار کمک می کند. تاتو آرتیست مانند نقاش است؛ هر چه نقاش تجهیزات بیشتری داشته باشد، کار با کیفیت تری ارائه خواهد داد.