مایع استنسیل یا اسپری انتقال دهنده طرح تاتو برای تاتوهایی که با دست کشیده می شوند کاربرد زیادی دارد؛ و نقش نگه دارنده ی قلمی که با آن طرح تاتو کشیده می شود را دارد. این اسپری به شما کمک می کند تا با اعتماد به نفس بیشتری از همان ابتدا کار را شروع کنید. بعد از اینکه با خودکار یا ماژیک مخصوص طرح مورد نظر را روی پوست طراحی کردید، یک افشانه از مایع استنسیل تاتو را روی پوست انتقال دهید و اجازه دهید تا خشک شود، سپس تاتو زدن را شروع کنید. این محصول غیر سمی می باشد و برای پوست ضرری ندارد.