نوشته‌ها

تاریخچه تاتو به اولین زمان و مکان استفاده از تاتو بر می گردد. قدیمی ترین نمونه های احتمالی تاتو که می توان از آنها به عنوان تاریخچه یاد کرد به 5000 تا 10000 سال قبل در ایتالیا، مصر، استرالیا و آسیا یافت شده اند. با این وجود در مورد تاریخچه و اولین مبدعان آن نظرات متعدد زیادی وجود دارد. برای اینکه بخواهیم از تاریخچه صحبت کنیم، قویا می توان از واژه ی آن صحبت کرد که اصل آن “tatu” بوده است و با تغییر و تحولاتی به tattoo تبدیل شده است. این کلمه در تاریخچه تاتو اهمیت بسیار زیادی دارد و در قرن هجدهم میلادی در زبان انگلیسی به وجود آمده است. احتمالا اگر قبل از آن تاتو وجود داشته است از کلمه ی دیگری به جای آن استفاده می کرده اند.