نوشته‌ها

تاتو آرتیست ها هنرمندانی هستند که کار هنری تاتو روی بدن و صورت انجام می دهند. شاید یکی از سخت ترین هنر ها؛ هنر تاتو آرتیست ها باشد. آنها باید کاری با ظرافت، پیچیده و دقیق را روی پوست فرد دیگری به جای بگذارند تا هم خودشان و هم مشتری را راضی نگه دارند. اکثر تاتو آرتیست ها به نوعی نقاش و یا طراح خوبی هستند؛ چون باید بتوانند طرح های مورد نظر مشتریانشان را روی بدن آنها تاتو بزنند.

تاتو آرتیست ها برخی اوقات ساعت ها روی یک طرح تاتو کار می کنند تا جزئیات آن را به خوبی تاتو بزنند. تاتو آرتیست ها یک هنر دائمی روی پوست بدن افراد انجام می دهند؛ بنابراین می توان هنر آنها را به عنوان یکی از سخت ترین هنرها به حساب آورد.