نوشته‌ها

تاتو صورت چیز جدیدی نیست و تاریخچه ی آن به هزاران سال پیش باز می گردد. زمانی که بانوان مصری از تاتو به عنوان آرایش دائمی استفاده می کردند که البته به هیچ وجه شبیه به تاتوهای صورت امروزی نبوده است! انجام تاتو روی صورت کار بسیار ظریف و پیچیده ای است؛ چون زیبایی چهره ی یک فرد را تضمین می کند. در سال های اخیر، تاتو در صورت برای ابرو و لب و گاهی خط چشم مورد استفاده قرار گرفته است؛ که البته بیشترین کاربرد تاتو در صورت برای ابرو گزارش شده است. تا جاییکه تاتوی ابرو، تاتو آرتیست های مختص به خودش را دارد. معمولا تاتو آرتیست هایی که تاتوی بدن کار می کنند، روی تاتوی صورت تمرکزی ندارند؛ شاید به این دلیل که این دو بسیار متفاوت هستند؛ و تاتوهای صورت تخصص بسیار زیادی را نیاز دارند.

در جوامع غربی علاوه بر تاتوی ابرو و لب، تمایل به داشتن تاتو روی صورتشان نیز دارند. تاتو صورت می تواند روی گونه ها، پیشانی، کنار چشم و بینی و گاهی پشت پلک انجام شود. بسیاری از افراد مشهور نیز برای نشان دادن عقاید و یا علایقشان از تاتو در صورت کمک می گیرند.