نوشته‌ها

انتخاب رنگ ها در تاتو از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. علاوه بر کیفیت رنگ، انتخاب رنگ بر اساس رنگ پوست و سلیقه ی مشتری و هم چنین ماندگاری آن چند فاکتور مهم در انتخاب رنگ ها محسوب می شود. معمولا توصیه می شود انتخاب رنگ ها در تاتو به عهده ی تاتو آرتیست باشد؛ اما به سلیقه ی مشتری. برخی از رنگ ها روی برخی از رنگ پوست ها ماندگاری بالایی ندارند و بعد از مدتی محو می شوند.

یکی از مهمترین عوامل که در انتخاب رنگ ها باید مورد توجه تاتو آرتیست قرار بگیرد؛ توجه به وسعت طرح و ناحیه ای ست که قرار است تاتوی رنگی در آن قرار بگیرد. یک تاتو آرتیست حرفه ای علاوه بر اینکه باید دستگاه و جزئیات تاتو را بداند، باید مهارتی در رنگ شناسی و انتخاب رنگ ها نیز داشته باشد ؛ تا بهترین کارش را به مشتری اش تحویل دهد.