کمپانی معتبر ورد فیمس حدود 50 سال است که در آمریکا در صنعت تاتو فعالیت دارد. مشخصا با این سابقه ی طولانی کیفیت محصولات تضمین خواهند شد. این کمپانی یکی از بهترین رنگ های تاتو را برای تاتو آرتیست ها تولید کرده است. رنگ هایی که طیف وسیعی دارند و حقیقتا انقلابی را در عرصه ی هنر تاتو به وجود آورده است تا جاییکه رقابت کردن با آن بسیار مشکل است!

کمپانی ورد فیمس مانند یک خانواده است و تاتو آرتیست های زیادی را همراه خودش دارد. و جالب است بدانید سازنده ی رنگ وردفیمس یک تاتو آرتیست و یک شیمیدان بوده است. این کمپانی ادعا می کند بهترین رنگ تاتو را تولید کرده است و کیفیت آن را تضمین می کند. رنگ های این کمپانی به سرتاسر دنیا صادر می شوند و نمایندگی های معتبر دارند.