الکتروم یک برند آمریکایی تولید کننده پرایمر استنسیل تاتو می باشد. الکتروم توسط تاتو آرتیست های با تجربه طراحی و تولید شده است. این محصول با کیفیت گیاهی و غیر سمی است و کمتر کسی به آن حساسیت نشان خواهد داد. الکتروم فاقد عطر و بو می باشد، و در ساخت آن از مواد حیوانی استفاده نشده است، حتی روی حیوانات تست نشده است. هنگام ساخت آن تاتو آرتیست ها مرحله به مرحله محصول را روی پوست خود چک کرده، سپس در دسترس دیگر تاتو آرتیست های سرتاسر دنیا قرار داده است.